Our distributors/cooperation partners sorted by regions

BeNeLux

Medtradex BVBA
www.medtradex.com

Canada

Surgmed
www.surgmed.com


Finland

Clean Side Oy
www.cleanside.fi

Germany, EU

Aqua free (cooperation partner)
www.aqua-free.com

Greece and Cyprus

FCA Hygiene
www.fcahygiene.com

Poland

ALVO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
www.alvo.pl

Romania

Tehnoplus Medical
www.tehnoplus.ro

Spain

Alcora S.A.
www.alcora.es

Ukraine

EMC LeoCon Group LLC
www.leocon-group.com.ua